Chào mừng bạn đến với website Trung tâm GDNN - GDTX quận Dương Kinh

Điạ chỉ: Trung tâm GDNN-GDTX quận Dương Kinh

Email: gdtx-duongkinh@haiphong.edu.vn

Mô tả: Ban Giám đốc trung tâm gồm 02 đồng chí: 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc

Giám đốc

Lưu Thị Thuận
Lưu Thị Thuận

Ngày sinh: 30/9/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Giám đốc

Điện thoại riêng: 0906119679

Email liên lạc: luuthithuanlucky@gmail.com

Vũ Ngọc Hoàng
Vũ Ngọc Hoàng

Ngày sinh: 22/4/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Số 35 Phấn Dũng 2, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng.

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Trung tâm GDNN-GDTX quận Dương Kinh

Điện thoại riêng: 0915126298

Email liên lạc: vuhoangad@gmail.com

Địa chỉ: Tổ 3C Phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng